Drobečková navigace

Úvod > Aktuality a akce > Housina na Berounsku se stala přírodní památkou

Housina na Berounsku se stala přírodní památkouHousinaHousina byla nově vyhlášena Radou Středočeského kraje přírodní památkou. Podklady pro vyhlášení přírodní památky Housina byly pořízeny za finanční podpory v rámci Operačního programu životního prostředí.
Nové zvláště chránění území Housina má rozlohu přibližně 185 hektarů a nachází se v katastrech obcí Libomyšl, Neumětely a Želkovice na Berounsku. „Předmětem ochrany přírodní památky Housina jsou evropsky významná stanoviště hercynské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy a polopřirozené suché trávníky křoviny na vápnitých podložích. Přírodní památka Housina zahrnuje větší část stejnojmenného vrchu. Tvoří přechod mezi vápencovým územím Českého krasu a brdskými hřebeny,“ informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
Lokalita Housina přispívá k udržení příznivého stavu evropských stanovišť v dané oblasti. A to i přesto, že přirozené prostředí bylo v minulosti v jihozápadní části svahu narušeno stavbou velkokapacitního vepřína.
Cílem ochrany Přírodní památky Housina je zajištění optimálních podmínek pro nerušený vývoj poměrně zachovalého přírodního komplexu lesních geobiocenóz a mozaiky ostatních typů přírodních stanovišť, především druhově pestrých travobylinných společenstev, s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.
„Příroda v lokalitě Housina je velmi pestrá. Z vzácnějších druhů rostlin se zde vyskytují například mochna bílá či hlaváček letní. Žije zde řada vzácných druhů hmyzu. Například střevlík hajní či krajník hnědý. Poměrně hojně se zde vyskytuje také náš největší brouk – roháč obecný, kterého je zde možné zahlédnout v době rojení během teplých večerů koncem května. Další skvost Housiny je možné spatřit v období časného jara, kdy zde vykvétají tisíce květů sasanky hajní a jaterníku podléška,“ doplnil hejtman Josef Řihák.