Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti > Šemíkův pomník

Šemíkův pomník v Neumětelech

Stručný obsah pověsti:

„Za panování knížete Křesomysla, je zmiňován neumětelský vladyka Horymír, který nabádal knížete, aby omezil dobývání stříbra na Březových Horách u Příbrami, že lid bohatne stříbrem, ale pole se neobdělávají, je nedostatek chleba. Tím proti sobě popudil Horymír horníky, kteří jednou za soumraku se do Neumětel přihrnuli, tvrz i dědinu vypálili, obilí a dobytek uloupili. Horymír jim na oplátku v příští noci jejich obydlí vypálil a březohorské doly zavalil. Horníci žalovali knížeti Křesomyslovi a ten pozval Horymíra k soudu na Vyšehrad. Horymír byl odsouzen k smrti a jeho posledním přáním bylo, aby se mohl projet na svém věrném koni Šemíkovi. Při třetí objížďce knížecího nádvoří Horymír něco Šemíkovi pošeptal, kůň se náhle vzepjal a přeskočil vyšehradské hradby. Dopadl do Vltavy, kterou přeplaval a uháněl k domovu. Šemík si tím velkým skokem ale ublížil. Donesl ještě Horymíra až do Neumětel, brzy ale umřel. Pohřben byl před vraty tvrze, pod velkým kamenem. Pod dojmem statečného činu kníže Křesomysl Horymírovi odpustil, byla mu navrácena svoboda.“