Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti > Kaple ve Svinařích

Kaplička u „Kyselé vody“

Kdysi žila na svinařském zámku paní, která byla nejen půvabná, ale i jemná a laskavá. I když byla bohatá, štěstí se k ní otočilo zády. Nechutnalo jí, byla celá unavená a ze dne  

na den chřadla. Zdálo se, že se jara nedočká. Ale sluníčko se na ni přece jen usmálo a když se zazelenaly stráně zatoužila usednou mezi květiny jako kdysi za dětských let. Marně ji služebné varovaly a tak jednoho krásného vyšla za vonícím jarem.

Tak se procházela, ale najednou jí zase přepadla slabost. Strašná bolest na prsou, zádech a v břiše – jakoby jí někdo rdousil. Služebná věděla, že je zle a hledala čím by své pani pomohla.

A v tom zahlédla nedaleko od nich čirou vodu, která vyvěrala z pramene a potůčkem stékala k úvozu. Popoběhla a za chvíli již pani hraběnka pocítila lahodnou chuť chladné vody.

Když záchvat přešel a pani odvezli do zámku, vzpomněla si na  chutnou pramenitou vodu a poslala pro ni. Pani hraběnka věřila, že voda je léčivá a během léta si častokrát došla ke studánce a pila ten pramen, který jí vracel sílu.

A stal se zázrak. Hraběnka se uzdravila. Z vděčnosti u pramenu nechala postavit kapličku.

Tak jak šel příběh krajem, stal se Svinařský pramen slavným. Spousty lidí přicházeli k prameni a odnášeli vodu. Účinky prý byly znamenité. Dokonce zde bývala postavena jakási budova.

Z roku 1840 pochází listina, kde se píše o léčivosti svinařského pramene a tam je také zmínka, že v této lokalitě stojí studna a dva bazény. Okolo roku 1900 dojížděl z Karlových Varů dvakrát týdně povoz a do zvláštních lahví stáčel a  odvážel svinařskou minerální vodu. Zřejmě na léčivé moci pramene bylo něco pravdy. Až po ukončení první světové války v roce 1918 byla voda podrobena dalšímu výzkumu. Profesor G. Kabrhel jí v knize V/95 pod číslem 307, která byla vydána Všeobecným ústavem ke zkoumání potravin při Karlově universitě v Praze popisuje následovně. „Jedná se vodu zažloutlou, prosté chuti i zápachu s kyselou reakcí. Lze jí určit jako železitou vodu minerální, která se vyznačuje tím, že obsahuje malé množství volné kyseliny, počítané jako sírová. Dále je zde kyselina fosforečná a soli lithia“.

Tento výzkum dal impuls na zřízení lázní, ale majitel pozemku Jakub Kobes neměl dostatek finančních prostředků a vzhledem k tomu, že nenašel vhodného investora nebylo se stavbou lázní započato.

I přesto dál přicházeli lidé a nabírali vodu. Léčí tak údajně rakovinu žaludku, střevní neduhy, ledvinové potíže, revmatismus, chudokrevnost, zácpu, nechuť k jídlu, cukrovku, nervozu, prostě kdo co chce……..

Veřejná kaple sv. Václava ve Svinařích 

Byla postavena v roce 1901 dle plánu stavitele Antonína Fischera z Litně v náhradu za kapli sv. Kříže v zámku Svinařském  jež byla 5. června 1901 zrušení z důvodů vyhoření.   Kaple byla vysvěcena o sv. Václavu 28. září 1901. Dne 28. května 1902 bylo dovoleno udržovati  a obnovovati v kapli nejsvatější svátost oltářní. Obec se zavázala o kapli pečovati a udržovati jí.

Historie sv. Václava

28. září je výroční den úmrtí Václava I., 9 českého knížete z rodu z rodu Přemyslovců, později svatořečeného vnuka svaté Ludmily. Svatý Václav byl zavražděn na pokyn staršího bratra Boleslava I. Ukrutného, který si tím otevřel cestu na knížecí stolec.

28. záři je Dnem české státnosti a  na tento připadá i Svinařské posvícení.