Drobečková navigace

Úvod > Aktuality a akce

Aktuality a akce


Štítky:

Novější 1 3 17 33 49

Červen je ve znamení všeradických výročí

P1000704.JPGVe znamení oslav je červen ve Všeradicích. V sobotu 11. 6. se konají oslavy 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů Všeradice. Oslavy se budou konat od 9.30 v areálu Dvora Všerad, kde bude vystavena technika. V 11. 00 je plánováno slavnostní zahájení, položení věnců k pomníku padlých, zahraje dechová hudba Hasičanka. Připravena je ukázka mladých hasičů, zásahu IZS, Vystoupí Beat Sisters, REBELS O.K. , gymnastky Spartak Hořovice, MŠ Všeradice. Od
18:30 hraje Kabát revival.
Následující sobotu 18. 6. se konají oslavy 760 let obce Všeradice, na návsi před poštou začnou od 11 hodin. Čeká na Vás bohatý program pro celou rodinu. Více se dočtete ZDE.

V sobotu 25. 6. se bude ve Všeradicích slavit 90 let všeradického fotbalu, a to od 11 hodin na fotbalovém hřišti.

 

 

 
 


MAP II. nabídlo na dvě stovky seminářů a besed pro učitele, žáky i jejich rodiče

MAP_lg_WEB_zakladni2.jpgProjekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  ORP Beroun II. neboli MAP II. spěje do finále. Během jeho čtyřletého trvání se podařilo uspořádat zdarma více než dvě stovky akcí pro pedagogy, zřizovatele, děti, žáky a jejich rodiče, pro osoby ze zapojených neziskových organizací. Vydána byla i nová publikace zaměřená na regionální vlastivědu.

MAP II. odstartoval v říjnu 2018 a navázal na již proběhlý projekt MAP I. První akcí bylo setkání „kulatý stůl“ na téma rovné příležitosti ve vzdělávání v regionu. Následovalo ustanovení realizačního týmu a čtyř pracovních skupin - pro financování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti. Další platforma byla zaměřena na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání. Cílem celého projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území Berounska.

Od ledna 2019 se začaly konat odborné semináře, workshopy, přednášky, exkurze, besedy. Součástí byly například i oblíbené recitační soutěže, manažerské akademie pro vedoucí pracovníky aj.
Náměty jednotlivých seminářů vzešly z požadavků škol zapojených do projektu. Aktivně se zapojilo 73 základních, mateřských škol a základních uměleckých škol, což je celkem 93,6 % všech školních institucí nacházejících se v ORP Beroun.

Jedním z dalších přínosů projektu byla i podpora škol v a poradenská pomoc. Zapojené školy a školská zařízení mohly bezplatně využít konzultační a metodické pomoci k projektům takzvaných Šablon. Metodická podpora pokrývala kompletní služby nezbytné pro úspěšné podání žádosti a následnou realizaci, včetně následné administrace a finančního řízení projektu. 

V březnu 2020 musely být akce kvůli vyhlášení nouzového stavu a celorepublikové karanténě zrušeny. Na vzniklou situaci reagoval realizační tým nejen přesunutím seminářů do on-line prostředí, ale i změnou tematické nabídky kurzů, které byly zaměřeny mimo jiné i na distanční výuku. On-line kurzy byly zaměřeny například na představení nových informačních technologií a jejich využití při distanční výuce, proběhly webináře seznamující s hrami pro on-line výuku jazyků nebo se základy formativního hodnocení. Mezi žáky se těšil veliké oblibě projekt Objevitelské soboty- lekce pro žáky 3. a 4.tříd s lektory na různá zajímavá témata.

V rámci projektu byla vydaná publikace Regionální vlastivěda, kterou obdržely všechny zapojené školy, k dispozici je i na webových stránkách projektu. Určena je jako školní pomůcka pro pedagogy a její autor Emil Šnaidauf v ní představuje náměty na školní exkurze v okolí Berouna včetně praktických zkušeností a organizačních doporučení. Součástí publikace je i doporučená literatura vhodná k přípravě exkurzí, příloha s fotografiemi a CD s ukázkami pracovních listů pro žáky různých věkových kategorií.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR 95%, 5% tvoří vlastní zdroje města Beroun.Cyklovýlety po středních Čechách

Berounsko foto 135.jpgStřední Čechy se svou dostupností z Prahy a blízkostí ke všem dalším částem Čech stávají ideálním cílem výletníků. Protéká jimi řada řek, podél nichž se kroutí starobylé obchodní stezky, dneska často využívané jako oblíbené turistické trasy. Tyto cesty potřebovaly ochranu, a tak se tu za každým meandrem schovává když ne hrad, tak alespoň hláska či zřícenina. Na Křivoklátsku můžete kolo vyvézt na výlet kolem Berounky, na Kokořínsku se zase můžete proplétat skalisky. Vydejte se na výlet po Středočeském kraji.
Více najdete na https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/vylety-po-stredoceskem-krajiVychází kniha legend a pověstí pojících se ke Karlštejnsku

Karlštejnsko v pověstech obálka.jpgNová kniha Karlštejnsko v pověstech vychází právě nyní v nakladatelství Novela bohemika. Karlštejn, klenot mezi českými hrady založený naším nejvýznamnějším panovníkem, vstoupil během staletí do legend a pověstí. Tři desítky těch nejznámějších, věnovaných nejen královskému útočišti, ale také jeho blízkému okolí a místům s ním spjatým vybral a současným jazykem převyprávěl historik, filozof a publicista Petr Hlaváček. Sbírku roztodivných příběhů provází jemný humor kreseb Jiřího Slívy. Cílem knihy je čtivou a zajímavou formou přiblížit čtenářům pověsti pojící se ke Karlštejnsku jako regionu ležícímu mezi Prahou a Berounem či Rudnou a Hostomicemi. Z této oblasti je zmíněna řada lokalit.
Brožovanou knihu si můžete objednat na http://www.novelabohemica.cz/knihy/karlstejnsko-v-povestech.html za 298 korun. Dodávky promptně vyřizuje Kosmas, zvolit můžete zaslání nebo vyzvednutí v konkrétní prodejně. Knížka je v prodeji také v karlštejnské kavárně nazvané Karlštejn 34.Vedle všeradického pivovaru otevřeli novou knihovnu

Zámecký hostinec a pivovarNová veřejná knihovna byla v lednu otevřena ve všeradickém Dvoře Všerad, kde se mimo jiné nachází i stejnojmenný pivovar. Čtenářům je k dispozici každé pondělí a středu od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Mimo otevírací dobu je možné nás kontaktovat na adrese knihovna@vserad.cz. V nabídce má nyní 4550 svazků, které v co nejkratší době doplní dalších 800 zatím nezařazených knih. Ročně plánuje knihovna rozšiřovat svůj fond průběžně o přibližně 400 nových knih. Čtenářský poplatek na rok činí 150,- Kč. Knihovna se nachází v prvním patře budovy zámku. V průběhu roku 2022 začnou úpravy prostor zámku, ve kterém by v roce 2024 měla být otevřena nová a moderní knihovna, včetně internetového připojení a čítárny.

 Podbrdy zveřejnily přehled akcí na rok 2022

Přehled akcí na rok 2022 zveřejnila na svých webových stránkách obec Podbrdy. Místní se mají nač těšit. Každý měsíc je na programu minimálně jedna akce. Za sebou už v Podbrdech mají masopust i oslavu MDŽ. Co je čeká na jaře a v dalších měsísích?
15.4. Šípkový turnaj
30.4. Čarodějnice
7.5. Rybářské závody
14.5. Staročeské máje
21.5. Sběr železného šrotu
19.6. Den otců
25.6. Všeradova země
30.7. Rybářské závody
6.-20.8. Soustředění mladých hasičů
24.9. Posvícení
30.10. Lampionový průvod a Halloween
19.11. Disco
26.11. Zahájení adventu
7.12. Česko zpívá koledyNa Josefském masopustním odpoledni čekají na maškary odměny

Bez názvu.jpgJosefské masopustní odpoledne se na Vižině uskuteční v sobotu 19. 3. Zahájení se koná ve 14 hodin u obecního úřadu, odkud vyjde průvod masek na hřiště za doprovodu staropražské hudební skupiny Třehusk.Následně bude Třehusk vyhrávat až do 16 hodin. V 15 hodin je připravena Masopustní fraška, po 16. hodině bude k tanci i poslechy znít country a folk muzika. Chybět nebudou zabijačkové hody.  Pro každou masku je připravena odměna.
Dospělá maska dostane pivo a jitrnici,
dětská maska zase limonádu a párek v rohlíku. Na každého návštěvníka se dostane masopustní kobliha. Vstupné je dobrovolné.Ve Svinařích oslaví poslední březnovou sobotu Jarní masopust

275483881_10159187977314892_7869646912963966554_n.jpgPo loňské covidové pauze se letošní masopust ve Svinařích uskuteční až v jarních dnech. Pod názvem Jarní masopust projde maškarní průvod vsí první jarní sobotu 26. března. Sraz maškar je ve 13 hodin. Ještě před tím se od 11 hodin uskuteční vepřové hody na placku na Zelené Hoře. Do kroku a mísntím hospodyňkám za pohoštění bude hrát poberounský Třehusk. Od 18 hodin bude veselice pokračovat sousedkým posezením v restauraci U Lípy.

 Obec Skuhrov má nové obecní symboly

SKUHROV ZNAK.jpgPočátkem října schválil Parlament České republiky podobu obecních symbolů - znaku a vlajky - obce Skuhrov.
Popis znaku: V modro-zeleně stříbrným vlnitým břevnem děleném štítě nahoře pětihrotá hvězda a oheň se třemi plameny, dole vztyčený dubový list a obilný klas bez stébla, vše zlaté. Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a zelený, v poměru 9 : 2 : 9. V žerďové polovině modrého pruhu hvězda, ve vlající polovině oheň se třemi plameny. V žerďové polovině zeleného pruhu vztyčený dubový list, ve vlající polovině obilný klas bez stébla, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 Silnice ze Zadní Třebaně na Liteň je do 12. 12. uzavřena

Až do 12. prosince je uzavřena silnice ze Zadní Třebaně ve směru na Liteň III/11517 a také III/11519 kvůli provedení
opravy povrchu obou silnic.
Uzavírka je vyznačena od vjezdu do obce Zadní Třebaň od obcí Svinaře a Liteň cca 700 m po křižovatku s MK
K Vatinám.
Objízdná trasa v délke 11,5 km vede po silnici č. III/11517 ke křižovatce se silnicí č. II/115 v obci Řevnice a po silnici č. II/115 až do obce Svinaře ke křižovatce se silnicí č. III/11522. Po této silnici č. III/11522 až ke křižovatce se silnicí č. III/11517 a po této silnici k uzavírce v obci Zadní Třebaň.
Objízdná trasa je obousměrná pro veškerý provoz. 

 


 


Novější 1 3 17 33 49