Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > Školství

Školství v mikroregionu a okolí

Základní škola LITEŇ 

(Navštěvují ji děti ze Skuhorva, Svinař a dalších obcí)

Škola v Litni patří jistě k nejstarším školám okresu Beroun. Nasvědčuje tomu Berounská kniha červená rozličných smluv, kde se hovoří  o rektoru školy
liteňské již z roku 1617. Původní škola stávala v blízkosti kostela, později jí byla určena budova původní fary, v místě, kde stojí škola dnes.  V říjnu 1868 byla školní budova slavnostně vysvěcena farářem Všeradickým a vyučování bylo zahájeno jen ve dvou třídách. Více o škole najdete ZDE

Mateřská škola VŠERADICE

Mateřská škola Všeradice je jednotřídní, pavilónového typu. Okolí tvoří pole, rodinné domy se zahradami a budova obecního úřadu. V blízkosti se nenachází žádná rušná komunikace, proto je zde klid a bezpečno. 

Okolo mateřské školy se rozkládá školní zahrada, jejíž herní prvky vyhovují všem požadavkům bezpečnostních a hygienických norem a dětem umožňují dostatek rozmanité pohybové aktivity.
V budově je třída, herna, šatna pro děti a zaměstnance, sociální zařízení, místnost pro úklidové prostředky, ředitelna, kuchyň a její příslušné sklady, šatna a sociální zařízení pro kuchařku, kotelna na plynové vytápění. Více o školce najdete ZDE 

Mateřská škola OSOV 

(Spádové obce Osov, Osovec, Skřipel, Malý Chlumec, Velký Chlumec, Vižina, Podbrdy, Nesvačily, Nové Dvory, Lážovice) 
Školství v Osově má své kořeny hluboko v minulosti, ať už se jedná o místní základní školu, zřejmě nejstarší v okrese, či o školu mateřskou, která je s největší pravděpodobností unikátem v celém kraji. Zcela první mateřská škola byla totiž založena již v roce 1890. Tato školka se nacházela v osovském čísle 52, to bývalo předtím nazýváno vinopalnou, neboť se zde původně vařil líh. Mateřskou školku založila kněžna Vilemína ze Schwarzenberga, aby tak uctila památku kněžny Marie, manželky Karla Schwanzerberga IV. Ta zemřela na osovském zámku ve velice mladém věku. Školku spravovaly dvě sestry řádu Svatého Kříže z Chebu. Tato školka byla však z důvodu nedostatku dětí v roce 1900 majitelem panství zrušena. Ještě dlouho potom se této budově říkalo „opatrovna“.  Na znovuotevřené mateřské škole se začalo v Osově vyučovat 1.dubna 1948. Více o školce najdete ZDE

Mateřská škola SVINAŘE 

Vstup do právní subjektivity 1.12.2002. Mateřská škola má od 1.9.2008 2 třídy s kapacitou 39 dětí, ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Více o školce najdete ZDE.

Stát dotuje každou mateřskou školu, kterou navštěvuje více než 15 dětí. Pokud se počet dětí pohybuje na této hranici, je odpovědnost na obecním úřadě, jestli bude ochoten na případná chybějící místa přispívat, aby školu udržel. Jeho rozhodnutí také vyplývá z populačních přírůstků dotyčné obce. Pro základní školu platí hranice 13 žáků na jednu třídu. V případě nedostačujícího zájmu je možné třídy slučovat. Také v tomto případě může obec podporovat školu částkou, která by se rovnala příspěvkům na chybějící počet žáků. Na žádném stupni škol se neuvažuje o rozšíření či rušení škol či tříd.

Název obce

škola

odkud dojíždějí žáci do škol v obci

kam vyjíždějí žáci do škol z obce

Lážovice 

-

 

-

 

Osov, Hostomice, Všeradice, Hořovice, Dobříš

Neumětely

MS:

 ZŠ:

 

 

Nesvačily

-

 

-

 

Všeradice - MS, Osov (1 . stupeň ZŠ), Hostomice (2. stupeň ZŠ), Beroun (SŠ), Beroun, Praha (učiliště) 

Osov

MS (24 dětí) ZŠ 1.-5. ročník (11 8 dětí), 8 učitelů

 

Všeradice, Podbrdy, Chlumec, Lážovice, Skřipel

 

Hostomice středníškoly: Hořovice, Beroun, Příbram, Praha 

Podbrdy

-

 

-

 

MS - Všeradice (2 děti), ZŠ - Osov, Hostomice, SŠ -Hořovice, Beroun

 

Skuhrov

-

 

-

 

ZS - Liteň SŠ - Beroun 

Svinaře 

MS (16 dětí, 1,5 učitele) 

Skuhrov, Drahlovice, Hatě, Hodyně, Halouny, Lhotka 

Liteň, Řevnice, Beroun, Praha

Velký Chlumec 

-

-

ZS+MS Osov (29 dětí), ZS Hostomice (17 dětí), odborné a vyšší školy: Hořovice, Beroun, Příbram

Vinaříce

-

 

-

 

Suchomosty, Beroun

 

Vizina

-

-

Osov, Všeradice, Hostomice, Hořovice, Beroun, Praha

Všeradice

MS (19 dětí, 2 učitelky)

Nesvačily, Podbrdy, Lážovice, Vizina

ZS Osov, ZS Hostomice, Beroun, Hořovice, Kladno, Příbram, Praha

Nejstarší školní instituce najdeme v pěti obcích mikroregionu. Ve Svinařích, Osově, Všeradicích a Neumětelech jsou to národní školy, o nichž je první zmínka již v 1. polovině 19. století. V Litni byla obecná škola založena roku 1817 a právě v této obci se významně dařilo i vyšším stupňům vzdělání. Kromě měšťanské školy (vznikla 1920) zde sídlila od přelomu století Průmyslová škola pokračovací, ve 30. letech se otevřela Lidová škola zemědělská. Krátkodobě zde působila Lidová škola osvětová a Zvláštní odborné učiliště. V 50. letech 20. st. začala působit v Neumětelech, Osově a Všeradicích osmiletá střední škola.