Drobečková navigace

Úvod > Aktuality a akce > MAP II. nabídlo na dvě stovky seminářů a besed pro učitele, žáky i jejich rodiče

MAP II. nabídlo na dvě stovky seminářů a besed pro učitele, žáky i jejich rodičeMAP_lg_WEB_zakladni2.jpgProjekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  ORP Beroun II. neboli MAP II. spěje do finále. Během jeho čtyřletého trvání se podařilo uspořádat zdarma více než dvě stovky akcí pro pedagogy, zřizovatele, děti, žáky a jejich rodiče, pro osoby ze zapojených neziskových organizací. Vydána byla i nová publikace zaměřená na regionální vlastivědu.

MAP II. odstartoval v říjnu 2018 a navázal na již proběhlý projekt MAP I. První akcí bylo setkání „kulatý stůl“ na téma rovné příležitosti ve vzdělávání v regionu. Následovalo ustanovení realizačního týmu a čtyř pracovních skupin - pro financování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti. Další platforma byla zaměřena na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání. Cílem celého projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území Berounska.

Od ledna 2019 se začaly konat odborné semináře, workshopy, přednášky, exkurze, besedy. Součástí byly například i oblíbené recitační soutěže, manažerské akademie pro vedoucí pracovníky aj.
Náměty jednotlivých seminářů vzešly z požadavků škol zapojených do projektu. Aktivně se zapojilo 73 základních, mateřských škol a základních uměleckých škol, což je celkem 93,6 % všech školních institucí nacházejících se v ORP Beroun.

Jedním z dalších přínosů projektu byla i podpora škol v a poradenská pomoc. Zapojené školy a školská zařízení mohly bezplatně využít konzultační a metodické pomoci k projektům takzvaných Šablon. Metodická podpora pokrývala kompletní služby nezbytné pro úspěšné podání žádosti a následnou realizaci, včetně následné administrace a finančního řízení projektu. 

V březnu 2020 musely být akce kvůli vyhlášení nouzového stavu a celorepublikové karanténě zrušeny. Na vzniklou situaci reagoval realizační tým nejen přesunutím seminářů do on-line prostředí, ale i změnou tematické nabídky kurzů, které byly zaměřeny mimo jiné i na distanční výuku. On-line kurzy byly zaměřeny například na představení nových informačních technologií a jejich využití při distanční výuce, proběhly webináře seznamující s hrami pro on-line výuku jazyků nebo se základy formativního hodnocení. Mezi žáky se těšil veliké oblibě projekt Objevitelské soboty- lekce pro žáky 3. a 4.tříd s lektory na různá zajímavá témata.

V rámci projektu byla vydaná publikace Regionální vlastivěda, kterou obdržely všechny zapojené školy, k dispozici je i na webových stránkách projektu. Určena je jako školní pomůcka pro pedagogy a její autor Emil Šnaidauf v ní představuje náměty na školní exkurze v okolí Berouna včetně praktických zkušeností a organizačních doporučení. Součástí publikace je i doporučená literatura vhodná k přípravě exkurzí, příloha s fotografiemi a CD s ukázkami pracovních listů pro žáky různých věkových kategorií.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR 95%, 5% tvoří vlastní zdroje města Beroun.