Drobečková navigace

Úvod > Aktuality a akce > Liteňská škola připomene výročí Jarmily Novotné výstavou a prohlídkami

Liteňská škola připomene výročí Jarmily Novotné výstavou a prohlídkamiMají dnešní děti ponětí o tom, co to byl nacismus nebo jak se žilo v době komunismu? Jaký je opravdový význam slov „demokracie“ a „domov“? Nebo je to jen povrchní povědomí z pár stránek učebnic, která je automaticky brána jako zbytečné biflování? A omezování demokracie přichází v momentě, kdy rodič zakáže celodenní hraní her na počítači?

Projekt „Tady jsem doma … 110. výročí narození Jarmily Novotné“ probíhá od začátku září ve středočeské obci Liteň pod taktovkou zdejší Základní školy F.J. Řezáče. Historie obce, v níž žijeme, je psána nejen historickými daty a suchou statistikou, ale i lidmi, kteří v místě žili a zanechali tady svou stopu. Jednou z nich byla právě světově proslulá operní diva Jarmila Novotná.

Cílem projektu je seznámit děti i širokou veřejnost s životem Jarmily Novotné, s jejím uměleckým odkazem a významem, který byl v době totality opomenut. Připomenout a prohloubit poznatky o složitých historických etapách nedávné minulosti – nacismu, komunismu a jejich dopadů na život všech lidí.

Důležitým bodem akce je výstava výtvarných děl na téma Život Jarmily Novotné, které tvoří od června děti místní i okolních základních a mateřských škol v regionu. „Tímto bychom rády vyzvaly i další školy, aby se do našeho projektu začlenily a zaslaly nám svá umělecká díla. V pátek 22. 9. bude od 10 hodin probíhat v prostorách školy slavnostní vernisáž spojená s vystoupením pěveckého sboru (Lidické písně). Od 13 hodin budou prostory školy otevřeny veřejnosti, kde bude moci každý umělecká díla shlédnout. Bude probíhat řetězové provázení žáky 2. stupně školy po Muzeu Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha, prohlídka zámeckého parku (dendrologická stezka). To vše až do 17 hodin, následně pak v sobotu 23. 9. od 9 do 12 hodin,“ říká Mgr. Tereza Macourková, jedna z hlavních organizátorek akce.

V rámci projektu proběhne na škole vzdělávací beseda, v průběhu září a října pojedou žáci školy na hudebně vzdělávací programy s názvem Hurá do opery (Rusalka, Prodaná nevěsta aj.), pořádané Národním divadlem, a navštíví Lidice.

Celá akce probíhá za laskavého souhlasu ředitelky Zámku paní Ivany Leidlové, která umožní veřejnosti a žákům prohlídku parku a některých prostor liteňského zámku. Poděkování patří také panu senátoru Jiřímu Oberfalzerovi, Středočeskému kraji, Johnny servis a sponzorům za jejich podporu.

Jarmila Novotná se narodila 23. 9. 1907 v Praze, do Litně přišla se svým manželem Jiřím Daubkem v roce 1931 a toto místo se jí navždy stalo domovem. I když museli Dabkovi kvůli nástupu fašismu opustit nadobro republiku, zůstávala Novotná ve svém srdci stále v Litni. Během svého života se stala jednou z nejvýznamnějších operních pěvkyň 20. století. Již v raných letech studovala u Emy Destinnové, v 17 letech zpívala Mařenku v Prodané nevěstě na prknech Národního divadla. Od té doby zpívala po celém světě, ve Vídni, Berlíně, Salcburku, Miláně a především na své „domovské“ scéně v Metropolitní Opeře v New Yorku. Stala se celosvětově uznávanou celebritou, která ale nikdy nezapomněla na svůj domov – z exilu různými formami neustále podporovala český národ, za klavírního doprovodu svého kamaráda Jana Masaryka nahrála soubor českých lidových písní pod názvem Lidické písně, své koncerty končila československou hymnou. Do Čech se mohla vrátit až v roce 1946, v touze zde již zůstat. Než ale stačili svůj domov v Litni poničený okupanty a pobytem Rudé armády opravit, v únoru 1948 byl celý majetek opět rozkraden a  rodina byla nucena k druhé emigraci. Jméno Jarmily Novotné smělo v Čechách zaznít jen skrytě. Návratu domů do vlasti se dočkala až po revoluci 1989. Až poté obdržela čestné členství Státní opery Praha a Řád Tomáše Garrigua Masaryka. 9. února 1994 tato operní diva zemřela v New Yorku, urna s jejími ostatky je uložena v rodinné hrobce Daubkových v Litni.