Drobečková navigace

Úvod > Aktuality a akce > Projekt MAP IV. nabízí semináře a akce pro předškoláky, školáky i pedagogy

Projekt MAP IV. nabízí semináře a akce pro předškoláky, školáky i pedagogySeminBez názvu[8].jpgáře pro pedagogy, vzdělávací programy pro žáky, ale i tradiční recitační přehlídka pro děti z mateřských škol se od začátku roku uskutečnily v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378).
Tradičně velký zájem je o vzdělávací výcvik na téma Cestou vlastního rozvoje, který pro učitele základních škol Berounska vede uznávaný lektor Michal Dubec. V celkem deseti setkáních seznamuje například s tím, jak vést žáky k odpovědnosti a samostatnosti, jak rozpoznat prožívání emocí ve vlastním těle a v projevech chování, jak zvládat kritiku, konflikty, výmluvy aj. Pro pedagogy z mateřských škol byly určeny intenzivně interaktivní workshopy vedené akreditovanou lektorkou sociálně-psychologických a speciálně pedagogických dovedností Evou Burdovou. V nich se zaměřila nejen na rozvoj sebereflexe a sebepoznání pedagoga, ale i na vnímání emocí a práci s emocemi. Další programy byly připraveny pro školáky i předškoláky. V rámci MAP IV. se konala tradiční recitační přehlídka, které se zúčastnilo více než sto dětí ze sedmi mateřských škol.
Formou zážitkového vzdělávání v současné době probíhají v mateřských školách programy na podporu rozvoje digitální gramotnosti, logického a informatického myšlení. Učitelé se v rámci společného školení v dubnu nejprve dozvěděli, jak zábavnou a praktickou formou vybraná témata mohou probírat s dětmi, jak je srozumitelně provést světem internetu a jak s nimi mluvit o sdílení osobních informací. Následně se ve více než dvacítce přihlášených školek konají na toto téma projektové dny.
Pro třeťáky, čtvrťáky a páťáky je připraven pro letošní i následující školní rok vzdělávací program na podporu rozvoje kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků nazvaný Labyrintem světa k srdci J. A. Komenského. Třídy se v jeho rámci vydávají do Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně, kde je jim zážitkovou formou přiblížen život a dílo Jana Amose Komenského a jeho odkaz. Všechny zmíněné akce jsou v rámci projektu MAP ORP Beroun IV. a pro účastníky zdarma.