Mikroregion Horymír

Chybí FlashPlayer

Aktuality


Obce dostaly dotace na zastávky

Datum konání: 18. 9. 2012

Dotaci na výstavbu nové čekárny získaly Lážovice. Přidělena byla z ROP prostřednictvím mikroregionu Karlštejnsko. Stavba by měla být dokončena během září. Ze stejného zdroje bude financována také nová zastávka ve Svinařích. Ta se navíc kvůli bezpečnosti provozu o několik metrů posune dál ze zetáčky směrem na Řevnice.Chlumečtí mají nové hřiště

Datum konání: 5. 9. 2012

Poslední prázdninový den otevřeli ve Velkém Chlumci  nové dětské hřiště V Habřinkách. Pořízeno bylo z dotace Středočeského kraje z fondu  rozvoje obcí a měst v rámci Programu obnovy venkova.

 Blíží se volby do krajů

Datum konání: 22. 8. 2012

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se budou konat volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. V pátek bude volební místnostna OÚ Všeradice přístupná od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb (9. října 2012). Nově je možné vydat voliči při volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje voličský průkaz. Voličský průkaz vydává obecní (městský) úřad podle místa trvalého pobytu voliče, a to na žádost tohoto voliče. Žádost lze podat buď 
• osobně
• písemně - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
• elektronicky - podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
• elektronicky - prostřednictvím datové schránky
Nejpozdější lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je 5. října 2012. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat do 10. října 2012 do 16:0 hodinNa zasedání projednají vodovod a čističky

Datum konání: 22. 8. 2012

Obecní úřad ve Velkém Chlumci svolává na středu 5. září veřejné zasedání zastupitelstva. Uskuteční se od 18:00 v hospodě „U Kozohorských“¨a bude nekuřácké.
Program :
1/ zahájení,volby komisí
2/informace o čističkách
3/informace o vodovodu
4/projednání smluv
5/směna pozemků
6/různé

 Úřad a knihovna ve Skuhrově mají dovolenou

Datum konání: 22. 8. 2012

Obecní úřad Skuhrov  a tamní knihovna je až do pátku 24. 8. 2012 z důvodu dovolené uzavřen.Nesvačily získaly dotaci na opravu silnic

Datum konání: 22. 8. 2012

Dotaci na opravu místních komunikací získala ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst obec Nesvačily. Na opravu místních komunikací získala obec 360 000 korun. Spoluúčast obce je 10%. Přijetí dotace schválilo obecní zastupitelstvo v červenci.
Počítá se s opravou komunikace od kolejí nahoru do vsi k č.e.019 (p.Pavlyšyn) , návci a úseku od kolejí k nové silnici. Obec požaduje, aby byl vyfrézován stávající povrch (tam kde jsou výtluky) v tloušťce 5 cm, položen teplý živičný povrch do vyfrézovaných výtluků, ošetřeny spáry a před aplikací postřiku očištěna plocha. Úprava bude dokončena spojovacím postřikem asfaltovou emulzí a posypáním drobným kamínkem. Celková opravovaná plocha je cca 6.000 m2. Hatě a Hodyně chtějí radary na měření rychlosti

Datum konání: 17. 7. 2012

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov se uskuteční v zasedací místnost i OÚ Skuhrov v pátek  20. 7. od 19.00 hodin. Na programu jsou nejen zprávy finančního, kontrolního a kulturního výboru, ale také schválení prodeje a pronájmu několika pozemků či  nákupu dvou sad radarů na měření rychlosti do obcí Hodyně a Hatě.Zastupitelé Nesvačil jednají i o prázdninách

Datum konání: 17. 7. 2012

Zastupitelé Nesvačil budou jednat i o prázdninách. Veřejné zasedání v Nesvačilích se uskuteční 28. 7. od 19:00 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu (bývalá prodejna). Na programu jsou pouze dva body:  Výběr dodavatele na opravu místních komunikací a rozpočtové opatření č. 2.

 

 Občané se na besedě dozví, jak chránit svůj majetek

Datum konání: 2. 7. 2012

Jak ochránit svů majetek před nenechavci. To bude hlavní téma besedy s Policií ČR, na kterou zve Obecní úřad Skuhrov. Preventivní kace se koná  4. 7. od 14:00 v budově obecního úřadu v Hatích.  Každý účastník obdrží malý dárek.

 Zastupitelé Velkého Chlumce budou jednat ještě před prázdninami

Datum konání: 18. 6. 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velký Chlumec se uskuteční ještě před letními prázdninami, a to 20. června v 18:00. KOnat se bude v místnosti Obecního úřadu. Na programu je:
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
Schválení výsledku kontroly hospodaření.
20. 11. Nikola

Zítra: Albert

KULTURNÍ TIPY   

25. 10. Lampionový průvod, od 18:00 Všeradice

3. 11. Haloween, lamiponový průvod, Vítání občánků - Podbrdy 

16. 11. Dětský karneva od 14 hodin v sále Hostince Na Růžku Všeradice

16. a 17. 11. Svatomartinské hody v Zámeckém Dvoře Všeradice 

20. 11. od 17:00 Křest knihy Hany Hrabákové, MUZEUM ČESKÉHO KRASU Beroun 
 
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 17:00 na návsi před poštou.
 

POŘÁDÁTE AKCI?

Napište nám o své akci, kterou v obcích našeho mikroregionu pořádáte, a my ji rádi na našem webu zveřejníme. Formulář najdete ZDE.

Návštěvnost stránek

612245